Contact us

Call us

Phone: +886-4-2532-3783 • 2534-1664
Fax: +886-4-2531-1913

Address

No. 122, Sec. 4, Tafeng Rd., Sanchiao Li, Shenkang Dist., Taichung 42946, Taiwan